Styret

Styreleder

Anne-Marie Vingdal Tessem

Styremedlem


Victoria Green

Styremedlem

Nina Fagernes

Styremedlem


Monica Rawal

Styremedlem


Per Kristian Faksvåg

Styremedlem

Marianne Klausen

Styremedlem Studentrepresentant


Lasse Holtan Paetz

Varamedlem Studentrepresentant


Malin Sørli

Interrimstyre
Stiftelsen av FUG ble initiert av et interrimsstyre bestående av Martin Bjerke, Else-Lydia Toverud, Ragna Kure og Karl Arne Wærnhus.