E-post
post@fugnorge.no

Postadresse
Farmasøyter Uten Grenser
c/o Legemiddelindustriforeningen
Postboks 5094 Majorstuen
0301 OSLO

Kontonummer
9235.21.25913

Org. nummer
988 889 717
*
*
*