Styret

Styreleder

Anne-Marie Vingdal Tessem

Styremedlem


Karianne Johansen

Styremedlem

Nina Fagernes

Styremedlem


Eirik Bakka

Styremedlem


Sana Shouket

Styremedlem

Karine Wabø Ruud

Styremedlem Studentrepresentant


Therese Sandnes

Varamedlem Studentrepresentant


Aimé B. Manzi

Interrimstyre
Stiftelsen av FUG ble initiert av et interrimsstyre bestående av Martin Bjerke, Else-Lydia Toverud, Ragna Kure og Karl Arne Wærnhus.