Skattefradrag

Bidrag til FUG på mellom 500 og 25 000 kr innen et kalenderår gir rett til skattefradrag. For at du skal få skattefradrag trenger vi ditt fødselsnummer/organisasjonsnummer for innmelding til skattemyndighetene. Dette sender du til post@fugnorge.no.

Ditt bidrag vil stå ferdig påført i selangivelsens post
3.3.7 Andre fradrag.

Du kan lese mer om skattefradrag for bidrag til Frivillige organisasjoner på
Skatteetatens nettsider.